ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Δ. ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και μέλους της Δημήτρη Δραγατάκη, προκηρύσσει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Δημήτρη Δραγατάκη, τον 9ο Διαγωνισμό Σύνθεσης στη μνήμη του.

 

Εκτός από το πολύ σημαντικό συνθετικό έργο του, ο Δημήτρης Δραγατάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διδασκαλία νέων συνθετών.

Με την προκήρυξη αυτή, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών πιστεύει ότι συντείνει στη συνέχιση του έργου του Δασκάλου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εμπλουτισμού του ελληνικού ρεπερτορίου με καινούρια έργα.

 

Ο διαγωνισμός αφορά σε Έλληνες και Κύπριους συνθέτες/τριες γεννημένους/ες από 1.1.1986 και μετά. Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλουν ένα έργο για σόλο Βιόλα ή Βιόλα και Πιάνο, η διάρκεια του οποίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 8 έως 12 λεπτά.

Η αποστολή των έργων πρέπει να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και όχι με απλό ταχυδρομείο, σε ηλεκτρονικό φάκελο με την ένδειξη «για τον διαγωνισμό σύνθεσης στη μνήμη Δ. Δραγατάκη». Άφιξη έργων μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, δεν θα γίνονται δεκτά.

Για τον λόγο αυτόν θα λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους όρους του διαγωνισμού, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα στέλνουν τα έργα τους.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί σύντομα και θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος, 2021 - 23:30