Οκτώβριος 2005

Βραβεία διαγωνισμού στη μνήμη Γ. Α. Παπαϊωάννου 2004-5

Τετάρτη 12/10/2005,  8:30:00 μμ,  Goethe Institut-Athen
Έργα : Ν. Τζώρτζη (γ΄ βρ.), Μ. Ι. Ηλία (β΄ βρ.), Ι. Βαλέτ (α΄ βρ.), Γ. Α. Παπαϊωάννου, P. Malpica, M. Trojahn. Το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής διευθύνει ο Μιχ. Οικονόμου.