Νοέμβριος 2005

Kaleidoscope : Συναυλία για πιανιστικό ντουέτο

Τρίτη 22/11/2005,  8:30:00 μμ,  ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Έργα: H. Cowell, G. Ligeti, G. Antheil, Κων. Στυλιανού, Ιωσ. Παπαδάτου, Ν. Σκαλκώτα, St. Horvat, J. Cage, W. Lutoslawski. Πιάνο : Beata Pincetic, Χρήστος Σακελλαρίδης.