Αύγουστος 2013

KAZIMIERZ SEROCKI 13TH INTERNATIONAL COMPOSERS’ COMPETITION 2013

POLISH SOCIETY FOR CONTEMPORARY MUSIC

Under the honorary patronage of the Ministry of Culture and National Heritage, Mayor of the City of Warsaw

TOTAL VALUE OF PRIZES: 24.000 PLN
DEADLINE FOR ENTRIES: August 15th, 2013
REGULATIONS
COMPETITION 1. The competition is open to composers of all ages and nationalities.
2. More than one score per composer is permitted.
3. It is possible to submit works already performed and/or awarded in other competitions, excluding compositions already published.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πριν από 38 χρόνια στη φτωχή Βενεζουέλα, ξεκίνησε το πιο ελπιδοφόρο σύστημα μουσικής εκπαίδευσης σε ορχήστρες: το El Sistema. Ένα όραμα βασισμένο σε επιχειρήματα όπως: «φτώχια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης. Φτώχια είναι το να αισθάνεσαι Κανένας, το να στερείσαι ταυτότητας». «Το παιδί που παίρνει το μουσικό του όργανο παύει αμέσως να είναι φτωχό. Ένα παιδί με ένα βιολί δεν είναι φτωχό! Γιατί το βιολί το οδηγεί σε ένα δρόμο αυξανόμενου πνευματικού πλούτου». «Η κουλτούρα για τους φτωχούς δεν μπορεί να είναι μια φτωχή κουλτούρα».