Αύγουστος 2015

ISCM WMD 2016 -Tongyeong, South Korea, 29.3-3.4.2016-Call for scores

Ο σύνδεσμος για το call for scores για τις ISCM WMD 2016 στην Tongyeong, South Korea, 29.3-3.4.2016 είναι: http://worldmusicdays2016.kr/call-for-scores/rules/ Η προθεσμία υποβολής είναι 31.8.2015, οπότε για τη σύνταξη της συμμετοχής του ISCM Greek Section, τα υποψήφια έργα θα πρέπει να φτάσουν στην ΕΕΜ το αργότερο μέχρι την 27.8.2015.