Διάλεξη του Γ. Τσελίκα

Τετάρτη 11/1/2006,  8:30:00 μμ,  ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ «ΑΠΟΨΗ»
Διάλεξη του Γ. Τσελίκα με θέμα : «Τρόποι ανάπτυξης σε έργα του Νίκου Σκαλκώτα»